DE DK SE NO GB
Vår filosofi

 

Kvalité och kompetens

Att ge våra kunder en kompetent rådgivning är vårt viktigaste ärende och står därför alltid i fokus för vår verksamhet. Vårt främsta verktyg i detta sammanhanget är att förena kundens individuella önskemål med vår mångåriga erfarenhet från praktiken. Hos oss kommer du inte att hitta några enformiga, onyanserade råd – vår rådgivning är skräddarsydd enligt varje kunds individuella behov och föreställningar.
Att framställa ett rättvist och pålitligt erbjudande är lika självklart för oss som att utföra vårt arbete i tid, samt att hålla en hög kvalitativ standard. Vi tycker att dessa punkter är viktiga förutsättningar till en långsiktigt framgångsrik relation till våra kunder.
Vi är inte tillfreds förrän du som vår kund är fullständigt nöjd med resultatet. Med tanke på detta är det inte förvånansvärt att våra kunders positiva betyg är det viktigaste måttet på vårt företags framgång.

Utbildning av unga en samhällsplikt

Alltsedan första början har vi sett det som vår uppgift att även erbjuda en möjlighet till utbildning för dem unga. Vi tycker att det är en samhällsplikt att introducera den nästa generationen till vårt yrke och att ge dem en gedigen utbildning. Målet är då inte bara att utbilda kvalificerade medarbetare som kan ge kompetent rådgivning till kunderna, vi tycker även att det är viktigt att förmedla till våra lärlingar grundläggande egenskaper så som punktlighet, tillförlitlighet och ett självständigt arbetssätt.