DE DK SE NO GB
Vår filosofi

Kvalitet og kompetanse

Det å gi kundene en kompetent veiledning er vår viktigste oppgave og et sentralt moment i virksomheten.
Denne oppgaven oppfyller vi i hovedsak ved å forbinde individuelle ønsker med mangeårig praktiske erfaring. Derfor finner du ingen standardveiledning hos oss - vi veileder hver kunde etter individuelle behov og ønsker.

Det er en selvfølge at du får et forpliktende og fair tilbud, og at du kan stole på høy kvalitet og punktlig utføring av arbeidet. Vi synes at alle disse punktene er viktige forutsetninger for et langsiktig og vellykket forhold til kundene.

Vi er først fornøyde når du som kunde er fullstendig fornøyd med resultatet av arbeidet. Derfor er det heller ikke underlig at kundenes langsiktige tilfredshet er den vesentlige målestokken for foretakets suksess.

Opplæring av de unge er vår forpliktelse overfor samfunnet.

Vi har til alle tider lagt mye engasjement i opplæringen av ungdommen. Vi synes det er en forpliktelse overfor samfunnet å gjøre unge mennesker kjent med vårt håndverk og å opplære dem med stor omhu. Det gjelder ikke bare å frembringe medarbeidere som er kvalifiserte nok til å gi kundene en kompetent veiledning - vi strever også etter å formidle lærlingene så viktige dyder som punktlighet, pålitelighet og evnen til å arbeide selvstendig.